انتشارات علی

انتشارات علی

مدیر مسئول : محمودحسن نوری

سال تأسیس : 

شماره تلفن : ۶۶۴۹۱۲۹۵ | ۶۶۴۹۱۸۷۶ | ۶۶۹۶۷۰۲۶

فکس : ۶۶۴۹۱۸۷۶

آدرس : تهران ، خ. انقلاب، خ. روانمهر، بین خ. دوازده فروردین و خ. اردیبهشت، پ. ۱۳۶، ط. اول

کد پستی : ۱۳۱۴۹۹۳۶۹۵

وبسایت : http://www.alipub.ir

فهرست