رمان قشاع

رمان قشاع به قلم نیلوفر قائمی فر  محصولی از باغ استور

مقدمه رمان قشاع :
من و تو اجتماع هم نبودیم … چه رسد به اشتراک!
فرد هم نبودیم … چه رسد به زوج!
هیچ بودیم… نه جفت.
اما….
پشت ستون اجبار تو را دیدم
در پرتوی نفس بریده ی عادت
زیر سایه ی ارزوی تکامل
در اغوش بی عشقی
در پناه سقفی از جنس عهدی مقدس
که نمیشد شکست
پیوند خوردیم.
اشتراک من و تو تنها زندگی است … زندگی!!!

.

قسمتی از متن رمان قشاع :
-وقتی تو شرایط بد قرار می گیرم تازه داشته هام برام هویدا می شه..
امیرعباس لبخندی بهم زد و گفت:
امیرعباس-پس دیر کردن من اونقدر ها هم بد نبود..
آروم با مشتم زدم به شونه اش و اخم کردم و با کمی بغض گفتم:
-خیلی هم بد بود قلبم ایستاد..
امیرعباس منو تو آغوشش کشید و گفت:
امیرعباس-ببخشید کارم طول کشید..
-تلفنت در دسترس نبود!
امیرعباس-خارج از محوطه ی آنتن دهی بودم..بریم داخل یخ کردی!
در خونه رو باز کردیم و عرشیا با شیطنت گفت:
عرشیا-ما مزاحمیم بریم حداقل تو راهرو زابراه نشید! «امیرعباس آروم خندید و با اخم به عرشیا نگاه کردم و عرشیا با امیرعباس دست داد و گفت»
بچه هاتُ با ما تنها می ذاری یه فکری هم به حال اعصاب ما بکن داداش من..
-عرشیا می زنمت ها!
عرشیا-اون از کوچیکه که همش گریه این هم از بزرگه که همش از پنجره آویزون می شد و غرغر می کرد..!
با پا زدم به ساق پای عرشیا و امیرعباس منو کشید عقب خندید و هدی اومد جلو سلام کرد و امیرعباس گفت:
امیرعباس-خب پس تنها نبودی که بترسی..!
-من که نگفتم از تنهائی ترسیدم!!
عرشیا-باز ترسید؟!باید یه فکری به حال ترس های تو بکنیم هونیا..
-تو به حال خودت فکر کن،که همش به آدم گیر می دی..
عرشیا-بیا برو شامُ بیار مردیم از گرسنگی!
امیرعباس-گل پسر من کجاست؟صداش نمی آد دلم یه ذره شده براش..
من و هدی بهم نگاه کردیم و آروم تر گفتم:
-تو اتاق خوابیده..

.

توجه داشته باشید رمان رایگان است و دانلود و مطالعه آن برای عموم، آزاد می باشد.

برای مطالعه آن لینک های زیر را دانلود کنید یا به اپلیکیشن باغ استور مراجعه کنید.

.

اطلاعات بیشتر دربارۀ رمان 

تعداد صفحات فایل پی.دی.اف : ۸۳۲

.

توجه داشته باشید رمان رایگان است و دانلود و مطالعه آن برای عموم، آزاد می باشد.

برای مطالعه آن لینک های زیر را دانلود کنید یا به اپلیکیشن باغ استور مراجعه کنید.

.

لینک های دانلود مختلف :

لینک فایل PDF

لینک فایل APK

لینک فایل EPUB

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست